Vår verksamhet

The Summit Lighthouse Sverige

Som en del av den världsomspännande rörelsen som The Summit Lighthouse utgör arrangerar vi seminarium, studiegrupper och gudstjänster. Vårt primära mål är att efterleva den inspirerande undervisning som De Uppstigna Mästarna presenterat genom budbärarna Mark och Elizabeth Clare Prophet.

alter

Anledningen till att Mästarna grundade denna rörelse var just att publicera deras råd till mänskligheten för att få världen på rätt köl och kunna infria löftet om en ”Gyllene Tidsålder”.Vi arbetar intensivt och hängivet för att sprida denna undervisning och finns på olika platser i Sverige. Vår syn på människan grundar sig på en holistisk syn där människan lever i symbios med kropp, ande och själ. Vi är ett religiöst obundet trossamfund som söker finna ett samband mellan olika trosuppfattningar snarare än motsättningar. Den kosmiska lagen står i centrum för vår trosuppfattning och vår tillit vilar i förmågan att genom de redskap som Mästarna presenterat kunna tillföra balans och vision inte bara för oss själva utan för samhället i stort. Ett rent hjärta och ett värdigt leverne präglar en lärjunge på väg till mästerskap. Att vara en Flammans Väktare är av stor vikt för oss.

KingArthursCourt2-smVår moderskyrka ligger vackert beläget i Montana, USA. Där har Det Stora Vita Brödraskapet avsatt en plats som vi betraktar som Maitreyas mysterieskola och mästarna har bekräftat det unikt andliga med just denna plats. Hit vallfärdar många studerande för att vid olika tider på året mötas vid konferenser och högtider. Strax intill finner vi the Royal Tetons, ett bergsmassiv där ett stort andligt retreat finns på det eteriska planet, nämligen The Royal Teton Retreat. Hit söker sig själar ur alla religioner under sina nattliga färder för att studera under en stor mängd Mästare som ständigt håller kurser i detta välsedda och magnifika retreat.

Vår huvuduppgift är att förmedla den undervisning som dikterats till mänskligheten genom budbärarna Mark och Elizabeth Clare Prophet och leva ett liv i harmoni med elementarlivet, änglaskarorna, Elohim och alla de kosmiska väsen som vägleder oss på vår klättring upp för det högsta berget. Vår tillit står till Guds Vilja och Kosmisk Lag.

Bli en Flammans Väktare

Genom att förstå värdet i att hålla rätt vision för oss själva och våra medmänniskor – Kristus är vårt sanna jag – finns det ett brödraskap inom Summit Lighthouse som man kan bli en del av. Avsikten med detta brödraskap ar mångfaldigt. Först och främst knyter man ett direkt band till Saint Germain, som är hierark för Vattumannens Tidsålder och förkämpe för själens Frihet. Man får månatligen ta del av lektioner om Kosmisk Lag (på engelska).

Här får adepten en unik inblick i mysterier som tidigare varit förbehållna mycket högt utvecklade själar. Mästarna presenterar inte bara lösningar till vår nuvarande ställning utan även en bakgrund till hur och varför vi hamnat där vi är. Det finns för närvarande 33 lektioner och man betalar en ringa summa för detta medlemskap. Alla pengar går oavkortat till att sprida De Uppstigna Mästarnas Undervisning genom publikationer och skrifter.

Som medlem i brödraskapet ”Flammans Väktare” . Keeper of the Flame – ställs inga krav på att avsäga sig sin nuvarande religiösa bakgrund. Du har full frihet att tillhöra vilket religöst trossamfund eller kyrka och blir inte på något sätt medlem i, eller knuten till, någon annan kyrklig verksamhet.

Vill du veta mer om ”Brödraskapet Flammans Väktare” kontaktar du någon av våra kontaktpersoner. Ta steget in i denna unika Mysterieskola redan idag!