Budbärarna

Los-Mensajeros-Mark-L-y-Elizabeth-Clare-ProphetGenom alla tider har det funnits män och kvinnor från alla raser och religioner som varit språkrör för Guds pågående uppenbarelser för människornas väl. Det Stora Vita Brödraskapet har genom historien använt dessa Avatarer för att hjälpa mänskligheten tillrätta och visa vägen för just den tid de befinner sig i. Dessa lärare har genom sitt tjänande till mänskligheten alla vandrat på Himmelsfärdens Väg och de flesta har bemästrat tid och rum, prövningarna och testerna och återvänt till Livets Källa – JAG ÄR DEN JAG ÄR – efter fullbordat verk.

Mark Prophet hade en sällsynt gudshängivenhet redan som barn. Som enda barnet till Thomas och Mabel Prophet utvecklade han tidigt en dragning till andlig mystik. Han sökte inom flera rörelser för att finna den sanning som senare kom att bli grundpelarna i The Summit Lighthouse och inrättade ett altare på vinden i sitt föräldrahem där han oavbrutet bad. Innan han gått ut gymnasiet hade han mottagit samtliga av den Helige Andes nio gåvor.

När Mark var en ung man uppenbarade sig den uppstigne Mästaren El Morya för honom.  Oförmögen, mot bakgrund av sin livslånga hängivenhet till Jesus, att förlika sig med denne österländske turbanprydde adeptens budskap bad således Mark Morya att försvinna. Mästaren bugade sig och lämnade Mark ifred tills han var mogen för El Moryas förfrågan och tillkallade själv Mästaren. Då hade Mark insett att De Uppstigna Mästarnas väg inte stod i konflikt med Jesus väg och Mark underkastade sig lärjungeskap under Morya. Mark studerade även Paramahansa Yoganandas läror och var vid tiden medlem i både Selfrealizatiuon Fellowship och Rosenkransorden. 1957 kallade El Morya honom till Washington DC för att grunda The Summit Lighthouse, vars huvudsakliga syfte är att förmedla De Uppstigna Mästarnas Undervisning.

Elizabeth Clare Prophet upplevde redan som litet barn kontakten med änglar och mästare som något mycket naturligt. Hon kände att hon levde i ett universum fyllt av Guds kärlek, en tillvaro utan början eller slut. Vid tre års ålder blev hon för första gången medveten om ett tidigare liv. När hon lekte i sandlådan förflyttades hon 3 300 år tillbaks till Egypten. Häpen över sin upplevelse rusade hon tillbaks till mamman och berättade om sin upplevelse och mamman, som var medlem i Christian Science, berätta lugnt för barnet att hon upplevt en tidigare inkarnation. Senare i sin ungdom ledsagades hon av Saint Germain och mötte sin make 1961. Tillsammans med El Morya och Saint Germain förberedde Mark henne för rollen som budbärare och efter det att Mark återförenats med sitt gudomliga jag 1973 tog Mrs. Prophet över verksamheten och utvecklade den. Jesus visade henne Hans kosmiska Kyrka och ”Church Universal and Triumphant” blev resultatet av denna vision.

Elizabeth Clare Prophet har lett rörelsen mot Vattumannens Tidsålder och gett åtskilliga lektioner i ämnen som den moderna människan behöver för att förstå sin omgivning och de prövningar som själen möter på sin färd mot mästerskap.

Makarna Prophet har även tillsammans med Madame Caspari utvecklat den undervisningsprincip som Maria Montessori utarbetade. 1970 grundade man Montessori International och har som motto; ”Lär dig att älska ett bra arbete och du kommer att utföra det!”.

Barnen får lära sig läsa mellan två och fem års ålder. Eleverna lär sig först grunderna och går sedan vidare i de ämnen de har speciell fallenhet för. Den andliga biten, som dessvärre till stor del gått förlorad i den svenska versionen, var av avgörande betydelse döe dr. Maria Montessori och ursprungligen skulle ett altare finnas i varje klassrum där barnen fick lära sig utveckla en naturlig tacksamhet och glädje till livet.