Livet idag

Vi lever idag i en accelererad tidsålder. Den moderna människan förväntas kunna en hel del mer än bara för 50 år sedan. Allt för ofta upplever vi att tiden inte räcker till och vi känner oss frustrerade och otillfredsställda med detta. Inte minst kan våra ungdomar känna att krav och förväntningar är så stora att de ibland ger upp och väljer att falla för frestelsen att fly ifrån uppgiften att utvecklas. De Uppstigna Mästarna ger oss vägledning och tröst inför de dagliga prövningarna som präglar vår tillvaro. Idag då vi befinner oss på tröskeln till Vattumannens Tidsålder kommer förändringarna kollosalt snabbt och vi tvingas hela tiden att utöva mästerskap inom nya områden för att hänga med i tiden. Varje epok präglar våra villkor och i den Nya Tidsåldern (den Gyllene Tidsåldern) utlovas det att vi återigen skall vandra tillsammans med änglar och mästare. Vi förväntas lägga av våra gamla klädnader och träda in i vår nya roll som upplysta själar – Kristus gestalter.

Karma och Reinkarnation

Att betrakta karma som vårt ”öde” eller någon form av ”dom” är att felaktigt förstå denna kosmiska lag. Denna universella lag om återverkan förklaras på olika sätt, som t.ex. ”så som du sår får du också skörda” eller ”för varje rörelse finns en lika och motsatt reaktion”. Karma är helt enkelt orsakernas verkan – positivt eller negativt – som kommer tillbaka till oss. När vi skapar positiv karma, återkommer den till oss som välsignelser, gåvor eller gyllene möjligheter. När vi skapar negativ karma, kan den förblinda oss eller få oss att känna oss ovärdiga vår gudomliga identitet.

Dagligen förser vårt eget Gudomliga Jag, JAG ÄR Närvaron, oss med absolut ren energi att använda fritt efter vårt förstånd och vår önskan. Hur vi använder denna livskraft skapar vårt eget förhållande till Livet. Om vi väljer, i fri vilja, att använda energin på ett för livet fördelaktigt sätt såsom osjälviskt tjänande, kärlek eller medlidande kommer detta att utveckla våra möjligheter till förening med Gudsjaget. Väljer vi att missbruka energin blir detta en del av vår jordiska identitet. Den påverkar våra kroppar, sinnen, och vår omgivning och kan bokstavligen separera oss från Gud. Vi kommer då att behöva balansera denna ”skuld”.

Kan vi inte möta de prövningar, som dagligen står på vår tröskel och som verkligen är en del av vår karma, på ett konstruktivt sätt kommer dessa att återkomma tills vi övervunnit vår envishet och omvandlat denna energi till ett segerrikt mästerskap över situationen. Om vi inte lyckas under denna inkarnation får vi helt enkelt återvända för att återigen försöka balansera, eller transmutera, denna belastning som är personlig och därför kräver att individen själv reducerar dessa missgärningar.

En Värld i Förändring

Inom varje religion talas det om en ”Gyllene Tidsålder”. Vi står på dess tröskel idag men innan vi till fullo kan träda in i denna tid, där fullkomlighet och kärlek råder, kommer vi att få balansera den missbrukade energi som vi alla varit del i att skapa. Därför har Det Stora Vita Brödraskapet, en samling fullkomliga själar ur alla kulturer och trosuppfattningar som förenats med sitt Gudsjag och som aktivt arbetar med att hjälpa jordens själars utveckling, presenterat nya redskap som effektivt hjälper oss att ”städa upp” i vårt undermedvetna. Den violetta elden, Den Helige Andes eld, är ett av dessa uråldriga redskap som de introducerar.

När du med hjälp av det Talade Ordets Vetenskap ”drar” ner denna eld från din JAG ÄR Närvaro kommer den att svepa runt varje cell och atom i ditt väsen och som ett kosmiskt rengöringsmedel skölja bort partiklar som hindrat dig från att tänka och handla utifrån ett osjälviskt motiv. Denna heliga eld har alltid varit alkemistens verktyg att förbränna oädla substanser i varandet för att uppnå ett högre och verkligare Jag.

Genom åkallan och bön kan vi, som Guds ställföreträdare på jorden, låta denna förlåtande och transmuterande eld svepa över hela jorden för att befria oss från den kollektiva karma som belastar och begränsar vår förmåga att leva i harmoni och glädje. Låt den skölja likt ett vattenfall över alla de gärningar som vi i själviskhet skapat och se hur den Nya Dagen slutligen träder fram. Vi har Friheten att välja! Vi har möjligheten att påverka och vi har rätt att kräva Ljusets Seger – här och nu!