Tredje Ögats Chakra

Livslärdom:
 Upprätthålla visionen om Helhet för alla †

Tredje Ögats Chakra

  • Placering: Mellan ögonbrynen
  • Färg: Smaragd grön
  • Sanskrit namn: Ajna
  • Kronblad: 96
  • Positiva uttryck: Sanning, Vision, Hålla en hög vision av sig själv och andra, Helande, Helhet, Överflöd, Klarhet, Beständighet, Fokusering, Musik, Vetenskap
  • Obalans: Falskhet, Avsaknad vision, Mental kritik, Oklarhet, Obeständighet, Andlig utarmning
  • Kroppsdel: Hypofysen, delar av hjärnan
  • Musikinstrument: Piano
  • Ädelsten: Smaragd, Diamant, Jade, Kvarts kristall
  • Andlig Tradition: Konfucianism

Tredje Ögat
Genom Tredje Ögats Chakra får vi tillgång till den inre visionens kraftfullhet, att uppfatta verkligheten i en situation. Därtill sammankopplar detta chakra, såväl som kronans chakra, oss med det högre sinnets magnifika rike och det berikar oss med glimtar av insikt, geni och skaparkraft. En insikt är verkligen en in-sikt, ett seende som går inåt. Själva ordet betyder förmågan att kunna se in i en situation, in i en själv och in i den inre naturen av saker och ting. Det är omdöme och genomträngning.
Tredje ögats chakra förknippas även med intuition, vilket stammar från latin och betyder att betrakta, kontemplera. Våra insikter och intuitioner är de inre uppenbarelser som förmedlas till oss via detta chakra när vi är i samklang med vårt Högre Jag.

”Genom att fokusera vår inre vision på den gudomliga planen uppnår vi klarsynthet”