Solar Plexus Chakra

Livslärdom

† Vandra en balanserad medelväg †

  • solar-plexus-chakra-TSLPlacering: Vid naveln
  • Färg: Purpur och guld
  • Sanskrit Namn: Manipura
  • Kronblad: 10
  • Positiva Uttryck: Frid, Brödraskap, Osjälviskt tjänande, Korrekta önskningar, Balans, Oförarglighet
  • Obalans: Oro, Ilska, Agitation, Fanatism, Aggressivitet, Egoism, Frosseri, Rädsla, Passivitet
  • Kroppsdel: Matsmältningssystemet, Lever, bukspottskörtel
  • Musikinstrument: Orgel
  • Ädelsten: Topas, Rubin, Alexandrit, Diamant, Vit pärla
  • Andlig Tradition: Islam

I detta chakra får själen lära sig att kultivera en inre frid och brödraskap. Detta görs genom att bemästra hennes känslor och önskningar samtidigt som själen genomgår prövningar och tester ur hennes karma. Solar Plexus, från vars namn detta chakra benämnts, är vårt stora nätverk av nervtrådar lokaliserat strax under magen. Då vi alla upplevt ”fjärilar i magen” när vi ställs inför situationer som vi är osäkra på är detta chakra det mest påtagligt fysiska. Vi kan även uppleva andra människors upprördhet som verkliga slag i magen därför att vi hanterar dessa energier genom detta chakra. Känslor av ilska eller aggression liksom känslor av andliga upplevelser av frid och hängivenhet filtreras genom solar plexus chakra.

Att bemästra känslolivet betyder inte att vi saknar känslor. Emotion (eng.) betyder egentligen e-motion eller in motion och syftar således på energier i rörelse. Vi kan alltså välja att reflektera och förstärka vår själs känsla eller att kuva den. Vi kan använda vårt solar plexus att återge frid eller aggression, inspiration eller provokation. Genom att hålla oss lugna när allt omkring oss verkar i kaos kan vi genom detta energicentra förmedla det stora hav av frid, som ett solar plexus i balans bör vara, och påverka vår omgivning i en positiv riktning.

”Kontroll över våra känslor kultiverar inre frid, broderskap och osjälviskt tjänande”