Själens Chakra

Livslärdom:
† Var sann mot ditt eget Jag †

Själens Chakra

  • Placering: Mittemellan solar plexus och bas chakrat
  • Färg: Violett
  • Sanskrit namn: Svadhishthana
  • Kronblad: 6
  • Positiva uttryck: Frihet, Barmhärtighet, Förlåtelse, Alkemi, Transmutation, Transcendens, Diplomati, Intuition, Profetior, Uppenbarelser
  • Obalans: Oförmåga att förlåta, skipa rättvisa och visa barmhärtighet, Intolerans, Nonchalans av andra, Grymhet, Avsaknad av taktkänsla
  • Kroppsdel: Reproduktionsorganen
  • Musikinstrument: Blåsinstrument
  • Ädelsten: Ametist, Diamant, Akvamarin
  • Andlig Tradition: Taoism

SjälensGenom detta chakra upplever vi frihet – friheten att bli allt det som vi är ämnade att bli. I gamla tider ansåg man detta säte vara det stora kraftcentrat. Inom kampsport betraktas detta chakra var centrum för balans och kraft, ch’i, den inre källan till kraft som är väsentlig för och upprätthåller livet.

I detta chakra etablerar vi även kontakt med vår själ och tar del av hennes intryck och vägledning. Vår själ är vis och kan vägleda oss i mycket. Ofta när vi möter främmande människor t.ex. får vi omedelbart en intuition från själsnivån. Vår själ läser av vår tidigare kontakt med den andra själen och förmedlar intrycket därav till vårt yttre medvetande. Oftast stämmer det första intrycket som vi får, men vi får aldrig låta döma eller fördöma själen som vi möter om vi får en känsla av obehag. Förlåtelse är en viktig nyckel till Frihet.
Ju mer vår själ är i kontakt med vår andliga natur, desto klarare förmedlas denna information. Är vi fästa vid vårt mänskliga ego kommer även själen att präglas av detta och vår intuition avmattas. Själens chakra genomgår initieringar som har med vår själs sanna röst och hennes kreativa impulser att göra.

”Genom att återvinna vår själs ursprungliga mönster blir vi fria att
förstå vår fulla kreativa potential”