Kron Chakrat

Livslärdom

 Åstadkomma sammanhållning utifrån oreda 

Kron Chakran

  • Placering: Hjässan
  • Färg: Gul, gyllene
  • Sanskrit namn: Sahasrara
  • Kronblad: 972
  • Positiva uttryck: Upplysning, Visdom, Självkännedom, Förståelse, Ödmjukhet, Kosmiskt Medvetande, Öppet Sinnelag
  • Obalanserade uttryck: Intellektuell och Andlig Stolthet, Fåfänga, Intellektualism, Ego-centrering, Trångsynthet, Okunnighet
  • Kroppsdel: Hypofysen, Hjärnbarken, Nervsystemet
  • Ädelsten: Gul diamant, Gul safir, Topas
  • Andlig Tradition: Buddhism

I detta energicentra mottar och upplever vi visdom och upplysning. Dess fulla öppnande har oftast avbildats med ett gyllen-gult ljus runt ett helgons huvud. En gloria helt enkelt. Det avbildas inom Buddhismen som en vibrerande korona eller en kupol formad utväxt på Buddhans huvud. Dessa helgons vishet skall inte förväxlas med världens kunskap. Det är en insikt om verkligheten som ligger bortom den fysiska världen – den inre verkligheten som livar upp den yttre formen. Visdomen i kronchakrat förmedlar till oss att viktigare än all intellektualism är insikten om denna inre verklighet. När Gautama Buddha tillfrågades vem han egentlige var svarade han; ”Jag är vaken!”

”Genom kunskap om det inre Jaget uppnår visdom, upplysthet och enhet med allt liv”.