Hjärtats Chakra

Livslärdom:
† Att förkroppsliga Kärleken genom handling †

Hjärtans Chakra

  • Placering: Mitt i bröstet
  • Färg: Rosa, Rosenröd
  • Sanskrit namn: Anahata
  • Kronblad: 12
  • Positiva Uttryck: Kärlek, Förbarmande, Skönhet, Osjälviskhet, Känslighet, Uppskattning, Tröst, Skaparkraft, Barmhärtighet, Givmildhet
  • Obalans: Hat, Ogillande, Själviskhet, Självömkan, Mänsklig sympati, Negligerande
  • Kroppsdel: Hjärtat, Thymus, Cirkulationssystem
  • Musikinstrument: Harpa
  • Ädelsten: Rubin, Diamant, Granat, Rosenkvart, Rosa beryll
  • Andlig Tradition: Kristendom

Hjärtans ChakraVi har kommit till det allra viktigaste chakrat i vårt system. Det är navet i både vårt andliga och fysiska liv. Liksom det syresatta blodet från våra lungor pumpas ut från hjärtat pumpas även Gudsenergin ut i vårt system från hjärtat. Guds energi når först hjärtat och därifrån cirkuleras det till övriga chakra och kroppsorgan. När energin passerar hjärtat präglas den med just din unika vibration och hjärtkvalitet. Mästarna poängterar att ett rent hjärta blir vår förutsättning att rena våra övriga chakra. Är energin missfärgad redan då den lämnar hjärtat kommer den naturligtvis att förmedla detta till resten av vårt system.

Det finns två universella sanningar som vi ofta glömmer bort: 1) Alla tänker, känner eller handlar som du gör. 2) Det är okej att andra inte tänker, känner eller handlar som du gör! Genom att visa förståelse och respekt för andra människors uppfattning och förmåga att leva livet enligt de principer de väljer kommer vårt hjärta att renas. Vi kan inte sätta oss på höga hästar och diktera hur andra människor skall uppfatta livet, vi har ingen aning om hur de hamnat där de är… I stället bör vi kanske uppmuntra och glädjas åt olikheter då dessa kan tillföra mycket till vår egen verklighetsbild. Ödmjukhet inför andra är en viktig nyckel till att rena hjärtat!

”Ett hjärta som strålar av kärleksfull godhet förmår oss att handla med vis medkänsla”