Halsens Chakra

Livslärdom

† Uppbåda den inre Kraften för att åstadkomma konstruktiv förändring †

  • throat1-150x150Placering: Strupen
  • Färg: Blå
  • Sanskrit namn: Vishuddra
  • Kronblad: 16
  • Positiva uttryck: Kraft, Vilja, Tro, Beskydd, Väglednng, Mod, Lydnad
  • Obalans: Kontroll, Fördömande, Meningslöst prat, Ryktesspridning, Mänskligt envishet, Impotens, Tvivel, Feghet
  • Kroppsdel: Sköldkörteln, Lungorna, Andningssystemet
  • Musikinstrument: Blåsinstrument
  • Ädelsten: Diamant, Safir, Lapis lazuli, Stjärn-safir
  • Andlig Tradition: Judendom

Halschakrat är vårt stora kraftcentra. På denna nivå har vi förmågan att genom Det Talade Ordet införliva vad som finns i vårt sinne och hjärta. Vise män från öst och väst förklarar att i det talade ordet finner vi nycklarna till att åstadkomma förändringar. I Genesis, till exempel, läser vi att skapelsen blev till genom att Gud talade och sade; varde ljus! Och så skedde. Allt som blivit till i formvärlden har blivit till genom Ordet. Likaså finner vi i den Hinduistiska traditionen att världen skapas genom att Krishna i sin meditation på Vishnu får mantrat AUM, och när han uttalar detta skapas världen.

Genom Ordet blir vi medskapare med Gud – och vår egen JAG ÄR Närvaro. Genom att använda detta chakra korrekt kan vi ”dra ner” i formvärlden alla de skatter som vi samlat i vår Kausalkropp. Mästarna poängterar att mästerskap i detta chakra är av central vikt för vår andliga tillväxt. Detta mästerskap involverar inte bara vad vi säger utan även hur vi säger det, och vad vi väljer att säga… Jesus påtalade också talets vikt då han förkunnade att: ”ert ja skall vara ja, och ert nej vara nej och allt däremellan är av ondo”.

”Bättre än tusentals meningslösa ord är ett enda ord som förmedlar Frid”