Bas Chakra

Livslärdom

† Införliva det materiella med det andliga †

  • base-of-the-spine-chakraPlacering: Vid ryggradsslutet
  • Färg: Vit
  • Sanskrit namn: Muladhara
  • Kronblad: 4
  • Positiva uttryck: Renhet, Hopp, Glädje, Självdisciplin, Integration,  Perfektion, Helhet, Omvård, Livslust
  • Obalans: Missmodighet, Hopplöshet, Orenhet, Kaos
  • Kroppsdel: Binjurar
  • Musikinstrument: Trummor, Tabla
  • Ädelsten: Diamant, Pärla, Kvartskristall, Zirkon
  • Andlig Tradition: Hinduism

Vårt bas chakra har inte bara fått sitt namn utifrån dess position utan även för att detta chakra utgör grunden, stommen, för vår inre och yttre utveckling. I bas chakrat får vi tillgång till livskraften som ger liv åt vår kropp, ande och själ. Denna energi är Andens kreativa kraft förankrad i vår fysiska kropp. Här vilar Kundalini kraften tills vi blivit tillräckligt avancerade och mästerliga, för att resa sig upp genom våra övriga chakra.

Balans i detta chakra är fundamentalt viktigt för att vi skall kunna verka effektivt och praktiskt i formvärlden. När vi uppnår balans här kommer dess rena och vibrerande energi tillföra hopp, glädje, självdisciplin och helhet till vårt liv. Vi kan inte utvecklas andligt om vi inte har en trygg fysisk plattform att stå på. Ibland fås vi att tro att den fysiska, materievärlden, är dålig och den andliga god.

Men de två världarna går hand i hand och är båda ämnade att reflektera det gudomliga. Materien är Andens instrument att uttrycka sig. Materien är flöjten och Anden är vinden. Utan vår flöjt – vårt fysiska instrument – kan inte Anden spela sin melodi genom oss. Och var och en av oss bär en unik melodi som vår omvärld förväntar sig att lyssna på.

”Genom praktiskhet, självdisciplin och glädje fostrar vi livet till helhet”