Energicentra

Andliga Energicentra eller ”Chakran”

chakraman-davidVi kommer hädanefter att referera till våra energicentra som chakra. Ordet chakra är sanskrit och betyder ”hjul” eller ”skiva”. Varje chakra avbildas symboliskt som en lotusblomma och beroende på vilket chakra man avser skiftar antalet kronblad. Ju fler kronblad desto högre frekvens eller vibration. Forna vise män lärde att den primära livskraften, känd som Kundalini, är förseglad i det chakra som är beläget längst ned vid ryggradsslutet – baschakrat. Dessa chakra är inte lokaliserade i den fysiska kroppen utan anträffas i den eteriska kroppen. Vi finner att människan har fyra kroppar som alla är integrerade med varandra och existerar samtidigt; den fysiska, emotionella, mentala och den eteriska kroppen. Själen använder dessa kroppar för att kunna existera i formvärlden.

Andens Koordinatörer

Våra chakra arbetar alltså på ett subtilt plan, osynliga för det fysiska ögat. Ändå påverkar de alla aspekter av våra liv; som vitalitet, kreativitet och välmående. Vi kan beskriva dem såsom sändar- och mottagarstationer för den energin som konstant flödar till dig, genom dig och ut ur dig. Varje chakra är som en transformator som trappar ned Andes kraftfulla energi till olika nivåer av vårt varande och när såväl kropp, ande och själ. Vart och ett av dessa chakra har en unik roll att spela och påverkar vår dagliga hälsa och vår andliga tillväxt. Att använda energin i våra chakra korrekt är avgörande för livskraften i oss.

Vetenskapen om Energiflöde

Allt liv är energi! Mystiker definierar även Gud som ljus, som energi och som flödet av ljus och energi. Inom vissa traditioner benämner man energin som ch’i eller prana. Detta ständiga flöde av Gudomlig energi gör det möjligt för oss att expandera och accelerera vårt förhållande till Livet. Valet är vårt. Genom fri vilja kan vi använda livskraften, som får vårt hjärta att slå, till någonting positivt för hela universum och då utvecklas och accelererar våra energicentra. Låt oss titta närmare på de enskilda egenskaperna hos våra chakran.