Livsgnistan

Threefold-flame-copyright-tsl-orgGuds treenighet manifesteras i den tretungade Kristusflamman som brinner i hjärtats hemliga kammare. Denna livsgnista förkroppsligar exakt samma kvaliteter som finns i hjärtat av den Allsmäktige. Färgerna representerar Kärlek (rosa), Visdom (gul) och Kraft (blå). Dessa pulserande plymer av låterfinns i din JAG ÄR Närvaro, ditt Kristusjag och i ditt fysiska temdet vita rena Modersljuset springer dessa primära kvaliteter upp och skänker oss den möjligheten som livet erbjuder att verka i den fysiska tillvaron. Varje mikrosekund får vi absolut ren och fullkomlig energi från kausalkroppen – JAG ÄR DEN JAG ÄR – genom kristallsträngen. Den kommer till livsgnistan genom fontanellen och fyller så vårt liv med nya förutsättningar. Det ger möjlighet åt den Heliga Treenigheten – Fader (blå), Son (gul) och Helig Ande (rosa) att komma till uttryck genom människan här i den fysiska världen.

Livet är ingen mekanisk process som startar bara genom att vårt fysiska hjärta börjar slå. Det initieras av Maha Chohan som ”tänder” denna pulserande flamma i varje individ. Den är ämnad att omsluta oss helt och hållet men i de flesta av oss är den bara knappt en halv centimeter stor. Detta på grund av att vi valt att missbruka den rena energin som genom kristallsträngen från vårt Gudomliga Jag ständigt förser oss med fullkomlig och ”ofärgad” energi. Vi har givits den absoluta kärleksgåvan av Gud, fri vilja. Genom fri vilja använder vi denna livsenergi för olika syften. Väljer vi att åsidosätta Guds plan för själen, himmelsfärden, för att i stället prioritera vårt egos syften kommer denna pulserande tretungade flamma att gradvis krympa. Om vi i stället vänder vårt ansikte mot HERREN för att förhärliga livets inneboende syfte, att manifestera Gud i den fysiska formvärlden, kommer denna livsgnista att expandera och accelerera.

LivsgnistanDenna underbara flamma av pulserande liv brinner i vårt hjärt-chakras hemliga kammare. En inre kammare där vi kan möta vår skapare och vårt Kristusjag ansikte mot ansikte. Hit kan du vända dig för att återskapa en värdig och vacker relation till ditt gudomliga jag och Kristus i dig, som är ditt sanna och eviga jag. Meditera på hjärt-chakrat och se hur Kristus möter dig och för dig in till denna Heliga kammare. Där på en piedestal av det rena vida modersljuset brinner Den Tretungade Flamman. Hand i hand med dit eget älskade Kristusjag vandrar du fram till detta altare av Ljus och stiger in i flamman. Upplev hur du blir ett med Kristusflamman och känn hur din JAG ÄR Närvaro fyller ditt väsen med alla de kvaliteter som finns i JAG ÄR och upplev hur dessa egenskaper fyller och renar dina chakra, ett och ett. Omfamna ditt Kristusjag, din bäste vän och Lärare, och bege dig åter ut i den yttre verkligheten för att verkligen verka som en ställföreträdare av Kristus i alla dina tankar, känslor och handlingar. Hit kan du komma så ofta du önskar för att bekänna dina misstag eller bara var ett med Gud.

Bli en Flammans Väktare

Du kan bli en ”Flammans Väktare”, vilket innebär att du ingår ett förbund med Saint Germain och Maha Chohan där du väljer att i osjälviskt tjänande hålla visionen och balansen till dina medmänniskor. Du kommer att få unika livs-lektioner tillsända dig varje månad och din relation till Livet, Det Stora Vita Brödraskapet och din egen Gudsnärvaro kommer att expander och accelerera. Vill du veta mer om ”Flammans Väktare” – ”Keeper of the Flame” – kontaktar du oss och vi förklarar ingående vad detta unika broderskap kommer att innebära för dig. Du får även en broschyr som ingående beskriver innebörden i detta broderskap. Bli en Flammans Väktare idag!