Praktiska Övningar

Nedan finner du exempel på åkallan som du med fördel kan använda. När du gör åkallan repeterar du denna ett antal gånger. Det finns en kosmisk lag om 3 x 3 och gör gärna åkallan i liknande sekvenser. De multipliceras och förstärks genom kosmisk lag och effekten blir mer påtaglig ju längre och intensivare du åkallar.Du vänder dig främst till ditt eget gudomliga Jag och använder samtidigt visualisering som komplement till åkallan. Det du önskar ske skall du se verkligen ske. Då använder du alkemins principer och blir medskapare med Gud.

Åkallan till Ärkeängeln Mikael

När du vänder dig till Ärkeängel Mikael och hans gudomliga komplement Faith (Tro) förstärker och förädlar du kvaliteterna i ditt Hals Chakra. Du bekläder dig med Mikaels mantel och kan rikta din åkallan till skydd för dig själv, våra barn och ungdomar eller vår regering. Denna enkla åkallan till ärkeängeln kan du med fördel använda när du kör bil eller färdas på annat sätt. Ikläd dig varje morgon detta skydd och se hur Mikael sänker sin närvaro över dig och skyddar dig från både angrepp och fara.

RESEBESKYDD angel
Lord Michael framför, Lord Michael bakom
Lord Michael till höger, Lord Michael till vänster
Lord Michael över, Lord Michael under
Lord Michael, Lord Michael varhelst jag gårJAG ÄR hans kärlek som beskyddar här!
JAG ÄR hans kärlek som beskyddar här!
JAG ÄR hans kärlek som beskyddar här!

Betrakta bilden på din JAG ÄR Närvaro och skänk den all din kärlek och tillförlit. Detta är källan till ditt liv. Den är varken abstrakt eller avlägsen utan upplev den som verklig ca 10m över ditt huvud. Se med ditt inre öga hur det sänker sig ned en Ljustub av miljarder sprakande ljuskristaller runt om dig och skänker dig både beskydd och absolut kärlek när du åkallar Ljuspelaren. Inuti denna tub av Ljus stiger den Violetta Elden upp och transmuterar orenheter och oönskade kvaliteter i ditt varande.

28LJUSPELAREN 

Älskade JAG ÄR Närvaro ovan där
Omslut din Ljustub runt mig här
Från uppstigna mästares flamma vit
I Guds namn jag kallar den hit
Låt den lysa runt templet mitt
Och från all disharmoni hålla fritt
Violetta flamma stråla här
För att förvandla alla begär
Fortsätt så tills jag har sett
Den violetta flamman och jag är ett

Den violetta elden kallas även den ”sjungande” elden. Den formligen dansar runt hela ditt väsen och förtär och omvandlar negativa egenskaper då du åkallar den. Det är även förlåtelsens förtärande eld och använd den tillsammans med visualisering för att grundligt avlägsna orena handlingar du förrättat gentemot någon annan.

 

H_Violet_FlameDen Violetta Flamman

JAG ÄR den violetta flamman
som verkar i mig här
JAG ÄR den violetta flamman
som är mig ständigt kär
JAG ÄR den violetta flamman
som lyfter och mig bär
JAG ÄR den violetta flamman
som kosmisk kraft beskär
JAG ÄR den violetta flamman
som renar och förtär
JAG ÄR den violetta flamman
som kropp och ande när

Saint Germains Universella Mantra för Vattumannens Tidsålder

I AM a being of violet fire
I AM the purity God desires

När du gör åkallan är det alltså viktigt att visualisera det du åkallar för och att upprepa åkallan. Du kommer även att finna att det finns en rytm i själva åkallan och när du kan den utantill och fullkomligt hänger dig i dessa alkemiska formler upplever du dessutom att du vill accelerera åkallan. Detta är en naturlig utveckling och dessa dekret är dynamiska dekret, vilket innebär att ju snabbare, utan att mista fokus på det du åkallar, du dekreterar desto mer ljusenergi kommer det att alstra.

Be intesivt Herrens Bön till ditt Gudomliga Jag

JAG ÄR Herrens bön
av Jesus Kristus

Fader vår som är i himmelen
Helgat varde ditt namn, JAG ÄR
JAG ÄR ditt rike som tillkommit
JAG ÄR din vilja som skett
JAG ÄR i himmelen, så ock på jorden
JAG ÄR den som giver oss vårt dagliga bröd
JAG ÄR den som förlåter allt levande idag
JAG ÄR också allt levande som förlåter mig själv
JAG ÄR den som leder alla bort ifrån frestelsen
JAG ÄR den som frälser alla ifrån ondo
JAG ÄR riket
JAG ÄR makten
JAG ÄR härligheten; i evig, odödlig manifestation
Allt detta JAG ÄR

Bön till Moder Marias obefläckade Hjärta

Mother-Mary-214x300Hell dig Maria, full av nåd,
Herren är med dig.
Välsignad vare du bland kvinnor,
Och välsignad är din livsfrukt, Jesus.

Heliga Maria, Guds Moder,
Be för oss, Guds söner och döttrar,
Nu och i stunden för vår seger
Över synd, sjukdom och död!

Var beredd på underbara förändringar i ditt liv!