Det Talade Ordet

floral_aum_design_purple_tiles-rd92a8507b1f847938f5e2a339c93811c_agtk1_8byvr_512
”Du skall dekretera en sak och det skall ske dig så!”

 

Det talade Ordets vetenskap är en vidareutveckling av de öst- och västerländska böneformerna. Den förenar meditation, visualisering och bön i s.k. dynamiska dekret. Detta är Guds egen Skaparglädje!

Genom att vetenskapligt använda det talade Ordets kraft, kan vi frigöra en enorm mängd energi från vårt eget Högre Jag, JAG ÄR Närvaron, och på så sätt rikta Guds ljus in i såväl personliga som globala situationer som kräver bistånd av Guds Änglar, Elohim och Mästare.
Varje ögonblick skapar man och kvinna sin egen framtid. Livet, som är en gudagiven gåva, verkar ständigt för att uppfylla människans uttalade eller outtalade önskningar. Mänskliga tankar och känslor är dekret i sig själva och frambringar med säkerhet och rättvisa allt efter sitt slag., antingen glädje eller sorg.

Inledningen i Genesis bekräftar att Fader/Moder Gud använder ordet, ljud som vibration, för att möjliggöra formvärldens skapelse. ”Varde ljus!” var inte bara en befallning till kosmisk lag utan också nyckeln till att världen blev till – först genom det andliga ljuset, som även återspeglas i varje cell och atom, och sedan det fysiska, representerat av solen i vår del av universum. Vi känner också till att det universella mantra AUM har en unik förmåga att skapa perfekta mönster och välsigna användaren av det. I praktiken lever vi i en oändlig symfoni där det gäller att stämma sitt instrument och studera noggrant de angivna noterna för att skapa så goda förutsättningar som möjligt.

Guds namn bemyndigar

Skapelseberättelsen i Genesis bekräftar att vi är skapade i Guds avbild. När vi fördjupar oss i denna tankeform förstår vi att det avser inte bara den fysiska kroppen utan i första hand vårt eget gudomliga jag, JAG ÄR Närvaron. I denna kausalkropp är vi fullkomliga och innehar samma beståndsdelar som Gud själv. Här finns också alla de skatter vi samlat under de inkarnationer vi levt och dessa underbara och goda egenskaper kan vi ”dra ner” till den fysiska världen genom att använda oss av dekret. När vi åkallar något konstruktivt i namn av JAG ÄR svarar enligt kosmisk lag denna pulserande Närvaro omedelbart. Vi kan inte bara åkalla beskydd utan även omge oss med den Helige Andes heliga eld – den Violetta Flamman – för att transmutera och bestående förändra våra förutsättningar för ett liv i harmoni och kärlek. med hjälp av denna heliga eld kan vi omvandla negativ karma, inte bara för oss själva, och på så sätt höja hela mänsklighetens vibration.

Enkelt mantra för transmutation

VioletEnergy

Sätt dig i stillhet och meditera på din Gudsnärvaro – JAG ÄR DEN JAG ÄR. Se hur denna pulserande och vibrerande Närvaro skänker dig ständigt liv genom en kristallsträng av ljusenergi som når din Livsgnista. Bli ett med Gud. Visualisera hur denna Närvaro utsänder en violett eld som totalt omger hela ditt väsen, in i varje cell och atom och recitera högt:

JAG ÄR en varelse av violett eld
JAG ÄR den renhet Gud önskar