Serapis Bey

Renhetens och den Gudomliga Moderns Mästare

base-of-the-spine-chakra

Chohan på den Fjärde Strålen – Baschakrat

Gudskvalitet: Renhet, Hopp, Glädje, Självdisciplin, Perfektion, Helhet, Omsorg
Missbruk: Nedslagenhet, Hopplöshet, Orenhet, Kaos

serapis-bey-bannerSerapis Bey var överstepräst i himmelsfärdens tempel på Atlantis och flyttade detta tempel, innan kontinenten sjönk, till det eteriska planet över Luxor. Här undervisar han sina lärjungar i disciplinens väg genom kärleken till den Gudomliga Modern. Han berättar varför han valde att tjäna på denna stråle; ”Den kortaste vägen mellan två punkter är renhet. Renhet skall jag vara.” Han är också geometrins mästare och lät som Amenhotep III uppföra templet vid Thebes strand. Templet återspeglar det mänskliga mikrokosmos.

I själva verket visar detta tempel idén om den gudomliga människans pånyttfödelse baserad på hennes förvandling genom den universella modersprincipen. Den fjärde strålens mästare undervisar om Modersprincipen och om Moderns närvaro i materiakroppen; ”Ur Ordet kommer Modern och i detta Ord var det ljudlösa ljudet som när det passerade hennes läppar blev till skapelsens AUM.”

De som är hängivna den fjärde strålen gläds åt materiakosmos arkitektur, sfärernas musik, och vetenskapen om ljud och frammanandet av Ordet. Lärjungen som söker sig till Templet i Luxor sätts ofta på prov redan från början. Man sätts i grupper med själar som man har svårt att samarbeta med och genom sin ödmjuka inställning till individuell karma övervinna dessa barriärer.

Serapis Beys retreat finner vi i Luxor, Egypten.