Saint Germain

Mästeralkemist och Hierark för Vattumannens Tidsålder

Chohan på den Sjunde Strålen – Själens Säte

VioletEnergy
Gudskvalitet: Frihet, Förståelse, Förlåtelse, Barmhärtighet, Omvandling, Transmutation
Missbruk: otacksamhet, negativt bundna mönster, häxkraft

12Tillsammans med sin tvillingsjäl Portia spelar Saint Germain en viktig roll för själars befrielse i vår tid. Han kommer med gåvor från Den Helige Ande och har fått tillstånd att introducera den violetta flamman, som ett instrument för att förbränna negativ karma. Denna välgörande och förlåtande alkemiska eld riktas in i varje cell och atom i ditt väsen för att grundligt rensa karmatiska aspekter ända tillbaks till dess ursprung. Med hjälp av den violetta elden blir det inte nödvändigt att fysiskt möta och återgälda dessa energier utan individen kan omvandla dessa med hjälp av det Talade Ordets kraft. Genom åkallan och bön till JAG ÄR Närvaron strålar denna heliga eld ned och förbränner oönskade kvaliteter. Detta är den sanna alkemiska processen som förädlar vårt jag.

Som överstepräst i den Violetta Flammans tempel på Atlantis upprätthöll Saint Germain genom sin åkallan och sin kausalkropp en pelare av eld, en fontän av violett sjungande eld, som magnetiserade folk från när och fjärran och befriade dem från alla bindande tillstånd i kropp, själ och sinne. Han inkarnerade senare som bl.a. Josef, Jesus far, Merlin, Christofer Columbus och Francis Bacon. Han uppträdde efter sin himmelsfärd som ”Europas Underman” och sågs under ett decennium besöka Europas hov i syfte att skapa ett enat Europa. Alltid redo att få till stånd nya uppfinningar och vägleda människan till friheten genom alkemins transmuterande redskap.