Paul the Venetian

Gudomlig Konstnär

Chohan på den Tredje Strålen – Hjärtchakrat

sl-heart-lrg
Gudskvalitet: Kärlek, Skönhet, Osjälviskhet, Känslighet, Medidande, Uppskattning, Generositet
Missbruk: Hat, Ogillande, Själviskhet, Sympati, Självömkan

ascended-master-Paul-the-VenetianDenne Kärlekens mästare visar oss hur vi fullkomnar själen och utvecklar hjärtats intuitiva och kreativa förmågor. Hans väg är att göra Guds vilja och visdom praktiskt genomförbara genom kärlekens vetenskap. Vår älskade Paul vill även lära dig att ”pröva andarna” huruvida de är av Gud. Genom kärlek och självmästerskap lär han oss att driva ut andar som inte är av Gud. Det är tillsammans med Maha Chohan som Paul the Venetian lär oss skilja de otäcka demonandarna där nere från de livliga änglaandarna där uppe.

Konstnärens väg är sannerligen livets väg. Så är också den tredje strålens disciplin. Därför omfattar denna väg under ledning av den stor Mästaren Maha Chohan – som är den störste konstnären i våra liv – den gudomliga konsten att skapa människan, då Gud och människan skapar tillsammans, och beslutet att genom transmuteringens heliga eld ”omintetgöra” allt som är oheligt och ogudaktigt. Därför är förståelsen för den förtärande violetta flamman grundvalen i denne Kärlekens mästares undervisning.

”Folk känner sig värdelösa och tror att bara några få har förmågan att uppfinna och att skapa” säger han. ”Men jag har kommit hit för att tala om för er att förseglat inom hjärtat hos var och en av er finns ett unikt kärleksbegrepp som ni kan frambringa till gagn för era medmänniskor och för framskridandet av den gudomliga Moderns kultur. Det kan vara en dikt, en uppfinning eller ett geometriskt mönster, men det är en gåva som bara du kan föra fram”.

 

Paul the Venetians retreat ligger i södra Frankrike och i Soltemplet över New York.