Nada

Innerlig Frid och Prästerligt Tjänande

Chohan på den Sjätte Strålen – Solarplexus

solar-plexus-chakra-TSL
Gudskvalitet: Frid, Brödraskap, Osjälviskt tjänande, Korrekt önskan, Balans, Harmlöshetn
Missbruk: Ilska, Agitation, Fanatism, Aggression, Egoism, Fruktan, Oro

nadaTillsammans med Jesus, som fram till 1956 var chohan på denna stråle, tjänar mästarinnan Nada för världsfredens sak . Hon undervisar om personligt Kristusskap genom osjälviskt tjänande till livet. På Atlantis verkade Nada som prästinna i Kärlekens Tempel. Hon representerar även den tredje strålen i Det Karmiska Rådet – ett råd som tillsammans med den individuella själen utreder möjligheterna att i nästa inkarnation balansera karma och klättra på Frihetens stege. Efter varje inkarnation rådgör man tillsammans om förutsättningarna och lägger fram en plan hur man bäst tjänar själens utveckling.

Under andra inkarnationer lärde sig även Nada juridik och blev en expert på att försvara själar som var förtryckta av jordens plundrare. I meditation över Guds lag och under sitt tjänande i templet uppfattade hon lagen; ”som ett säkert försvar, vilket modern måste använda sig av för att skydda sina barn från denna världens list, från de fallna som också försöker använda lagen för sina orättfärdiga syften”.

I sin sista inkarnation, för 2 700 år sedan, visade sig ärkeängeln Charity (barmhärtighetens ängel) för henne och lärde henne att dra Guds kärlek från flamman i hennes hjärta och rikta den in i naturlivet för att välsigna livet. Den kvinnliga ärkeängeln lärde henne också att expandera sin tretungade flamma för att stimulera chakrana hos sina bröder och systrar. ”Trots att jag kunde ha ägnat mig åt min egen karriär”, berättar mästarinnan, ” höll jag i stället i all tysthet flamman för mina syskon under djup meditation och bön. För att deras karriär inom deras unika begåvningar skulle bli framgångsrik var det nödvändigt att stimulera deras inre medvetenhet genom kärlek och omsorg”. Nada är sannerligen osjälviskhetens mästarinna!