Maha Chohan

Helige Andes Stormästare

Stormästare över alla strålar – Hjärtats hemliga kammare
three fold flame
Gudskvalitet: Helige Andes alla gåvor, Livsglädje, Intuition
Missbruk: Dödsönskan, Gudsförakt

 

maha_chohanSom representant för den Helige Ande förkroppsligar Maha Chohan det vita ljuset i alla strålarna och undervisar om den sjufaldiga balanseringen av de sju mäktiga Elohims strålar, vilka i sin tur manifesterar sig på den invigdes panna som en Ljuskristallkrona när detta Gudsmästerskap på de sju strålarna uppnåtts. Maha Chohan erbjuder en väl beprövad hjälp för alla som kallar på honom. Tack vare sitt löfte till hela mänskligheten ”jag upprätthåller flamman för er till ni själva klarar det” kallas denne Store Mästare för ”Flammans Väktare” (Keeper of the Flame).

Han tilldelar sitt mästerskap i Kristus genom disciplinering i rätt val och rätt handling – utformade enligt Gautama Buddhas åttafaldiga väg, vilken löper parallellt med den väg som Jesus Kristus demonstrerade och lärde ut. Denna disciplin vinns genom bemästrandet av fri vilja, av begär och begärskroppen och av det heliga hjärtats väg allteftersom den invigde balanserar den tretungade flamman och uppnår jämvikt hos det vita ljuset i de sju strålarna i sina chakra. Att engagera sina krafter, sin kropp, sinne och själ i samhällets tjänst – ljusbärarnas världssamfund – är medlet för att uppnå detta mål.

De sju Chohans bekantar själen med den Helige Andes nio gåvor och deras makter, furstar och änglaskaror allt medan hon ihärdigt strävar efter att ikläda sig nådegåvorna. Varje gåva hon får förskönas genom hennes speciella sätt att uttrycka strålarna. Medan denna träning pågår förstärker Maha Chohan andens struktur i sin roll som rådgivare, tröstare och upplysare och lägger en fast grund för regnbågssfärerna, så att de kan stiga ner i koncentriska ljusringar och förankra kausalkroppens aura runt hjärtchakrats centralsol – såsom ovan så och nedan.

Maha Chohan är också den som tilldelar varje själ den tretungade livsgnistan vid födseln. Det är vår stora möjlighet att accelerera och expandera denna genom varje inkarnation. Ju större livsgnista vi utvecklar desto större potential till mästerskap och livskvalitet tilldelas oss.