Lord Lanto

Tolkare av urgammal visdom

Chohan på den Andra Strålen – Kronchakrat

Crown Chakra
Gudskvalitet: Upplysning, Visdom, Självkännedom, Förståelse, Ödmjukhet, Kosmiskt medvetande, Öppet sinne
Missbruk: Intellektuell och Andlig stolthet, Okunnighet, Egoism

 

 

Lord LantoLord Lanto, mästare för visa män och filosofer, undervisar oss om vägen till framgång genom upplysning, behärskning och skärpa i kronchakrat. Som chohan på den andra strålen är han en uppstigen mästare i vars närvaro Guds medvetandets storslagenhet kan uppnås lite i sänder. Samtida med Konfucius och Gautama Buddha lade han grunden till den Kinesiska kulturella gyllene tidsåldern. Idag leder han kurser vid Royal Teton retreatet och alla är välkomna att sitta hos denne kloke mästare för att lära den universella Kristusskapets väg.

 

Lanto var, och är, en mästare i förmågan att precipitera – en alkemisk process där man ur det universella framkallar kosmiskt ljus och substans och sammansmälter det i fysisk form genom Det Talade Ordets kraft. Lanto bestämde sig före sin himmelsfärd för att ljuset från hans egen hjärtflamma skulle lysa igenom fysiskt inför hans lärjungar. Detta blev ett levande bevis för ”Ordet som blir till kött” och visar att den tretungade flamman kan expanderas och intensifieras.

 

Så innerligt älskade Lanto treenigheten att den intensiva glöden från den gudomliga gnistan kunde ses genom hans fysiska kropp. Lord Lanto, älskare av musik och konst, har genom hela det nittonde och tjugonde århundradet troget stöttat Saint Germains strävanden att befria mänskligheten genom att ge ut De Uppstigna Mästarnas Undervisning om JAG ÄR Närvaron och den violetta eldens transmuterande egenskaper.

 

Lord Lantos retreat finner vi i Grand Teton, Wyoming