Hilarion

 

Gudomlig Helare

Chohan på den Femte Strålen – Tredje Ögats Chakra

THIRDEYE
Gudskvalitet: Sanning, Vision, Helande, Helhet, Överflöd, Klarsynthet, Musik, Vetenskap
Missbruk: Falskhet, Avsaknad vision, Mental kritik, Avsaknad ståndaktighet

HilarionInkarnerad som aposteln Paulus, tidigare Saul från Tarsus, blev denne mästare redan då innerligt förtrogen med Kristusjaget. Han blev en direkt lärjunge till Mästaren Jesus Kristus och hans inflytande över församlingens utveckling var betydande. Hans nära relation till sin Herre visar den vänskap och den väg som Jesus planerar för var och en av oss, bara vi tillåter oss att bli helt konverterade och underkastar oss den universelle Kristus i livet, döden och evigheten. Paulus blev en sann lärjunge (chela) till Jesus, som bar – och bär – manteln av den universelle Kristus och Världslärare (Guru).

Som Hilarion (död 371 e.Kr.) återkom denne mästare för att balansera den karma som han ådragit sig under sina förföljelser som Saul av de kristna. Han förberedde sig i öknen under 20 år för sin mission. Av lydnad för sin Herre och av kärlek till sina efterföljare accepterade han den gåva som bestod i hans mantel att predika och hela och Herren verkade genom honom.

Han helade barn från feber genom att åkalla Jesus namn, botade förlamningar och kastade ut många onda andar. Folkmassor samlades kring honom för att bli botade från olika åkommor och för att bli befriade från onda andar. Många gånger försökte han gömma sig, men man hittade alltid honom och tvingade honom att fullfölja sin sanna kallelse i kärlek till Jesus Kristus.

Vid ett tillfälle, då han befann sig på Sicilien, hotade havet, efter en kraftig jordbävning, att förgöra staden. Hilarion ritade tre kors i sanden och höjde händerna mot vågorna, som tornat upp sig likt en ny syndaflod. Vågorna höjde sig högt framför honom och rasade länge för att slutligen gradvis sjunka tillbaka in i sig självt. Detta nedtecknades av den helige Hieronymus och visar hur Hilarion i samklang med kosmisk Lag använde alkemin för att hejda förödelsen.

Han avslutade sina dagar tillbakadragen från allmänheten på en otillgänglig plats på Cypern. En lam man lyckades, genom att släpa sig fram, däremot finna honom och blev botad. Anledningen till att Hilarion försökte undvika massorna var att han insåg att man började dyrka honom i stället för det Ljus som verkade genom honom – Kristus.