El Morya

Statsman och förkämpe för Guds Vilja

Chohan på den Första Strålen – Halschakrat

 throat1-150x150
Gudskvalitet: Fulländing, Guds vilja, Kraft, Beskydd, Tilltro, Vägledning, Mod, Lydnad
Missbruk: Kontroll, Fördömande, Tvivel, Skvaller, Impotens

 

MoryaLivets gåta finns gömd inom Guds vilja. Rätt förstådd ger den stimulans till varje värdigt syfte och återskapar en passion för livet som många förlorat. Det som ni kallar entusiasm eller sprittande liv är, när det genomsyras av den Helige Ande, ingen drömbild utan en uppflammande glädje som går som en krusning över hela jorden; den får de högsta furorna att vaja och sätter allt i rörelse mot kosmisk användbarhet och kosmiskt syfte.” Så vältaligt utrycker sig Morya om Guds vilja. Denne mästare har uppnått Kristusskap genom sin hängivenhet till Guds Vilja.

El Morya åskådliggör den blå strålens kvaliteter inom ledarskap, vårdat användande av talets kraft och fullkomligt överlämnande till Guds vilja. Han vägleder lärjungar, inom samhället och kyrkan, som önskar förkroppsliga dessa dygder. Han förklarar att genom att alliera sig med och omfamna dessa dygder kommer detta gradvis att leda till återförening med det Högre Jaget.

Känd som ”M” inom det Teosofiska Samfundet lade El Morya grunden för vår utökade förståelse för vårt Sanna Jag och har efter hand sponsrat bland annat Nicholas och Helena Roerich. Tillsammans med Mark Prophet grundade han The Summit Lighthouse 1958.

Han har under många inkarnationer tjänat som härskare över människor, kungar och nationer. Därigenom har han blivit expert på ekonomi och statsangelägenheter. Som ledare för Rådet i Darjeeling, ett råd på det eteriska planet som utarbetar strategier för ett gudomligt samhälle, söker han vägleda statsmän inom alla kulturer att etablera ett samhälle grundat på kosmisk Lag.

El Moryas retreat finner vi i Darjeeling, södra Indien.