Det Stora Vita Brödraskapet och De Uppstigna Mästarna

Ascended_Masters1

Inom alla kulturer och religioner har individer sökt lösningen på Livets mysterier. Man har använt de redskap som Gud, genom olika sändebud, förmedlat som t.ex. meditation, bön, fasta, åkallan, kyskt leverne eller barmhärtigt tjänande. Gemensamt för alla har varit att de genom olika metoder brutit illusionen om att kroppen, som varande bristfällig och förgänglig, skulle vara vårt bestående och enda jag. Genom insikten om Kristus, Guds enfödde Son i alla, har de uppnått ett högre tillstånd av förening med Gud. Vi ser att helgon och vise män ur alla religioner klarat av detta och genom sitt mästerskap över det ”köttsliga” begärets bojor har de lämnat världen som upplysta själar. De har genom ”Himmelsfärdens Ritual” återförenats med sin egen gudomliga närvaro – JAG ÄR Närvaron – och blivit Uppstigna Mästare.

Om vi ser på livet som en skola kan vi därför betrakta dessa helgon som examinerade, färdigutbildade på denna nivå, och de har gått vidare uppåt till nya dimensioner som fria själar. Dessa mästare ingår i en större sammanslutning som vi känner som Det Stora Vita Brödraskapet. Termen ”vita” syftar på den strålglans av vitt ljus som omger dem och har inget med hudfärg att göra. Jesus mötte som bekant Moses och Elias på förklaringsberget och de var iklädda denna vita sömnlösa klädnad.

Världen befinner sig i ständig förändring och allteftersom karman, den kollektiva och personliga, träder fram för att transmuteras behöver vi nya lösningar och råd för att konstruktivt kunna hantera detta. Det Stora Vita Brödraskapet arbetar ständigt med att förmedla nycklar till de själar som är inkarnerade så att man kan möta och bemästra tidens kval. Man inspirerar såväl individer som grupper för att stimulera utvecklingen på planeten för att vi så småningom skall kunna infria löftet om den ”Gyllene Tidsåldern” där människan som upplyst Kristus gestalt återigen kan vandra med änglar och mästare. ”Så som i himlen, så ock på jorden!”

De Sju Strålarnas Mästare – ”Chohans”

Det finns sju övergripande mästare, eller chohans som de benämns inom österländsk filosofi, som är av stor betydelse för vår andliga förståelse och utveckling. De är kopplade till de Gudskvaliteter som förknippas med våra andliga energicentra – chakra – och Den Helige Andes gåvor. Var och en av dessa, samt Maha Chohan som är mästare över alla och representant för Den Helige Ande, har ovärderliga insikter och hjälp att förmedla till världen. De har alla valt en kvalitet som ”specialitet” och äger fullkomligt mästerskap inom det område som just den ”strålen” utgör. Vi väljer att benämna dessa egenskaper som strålar, vilka i sig avspeglar en gudskvalitet, och kommer nedan att knyta samman mästarna med deras andliga gåvor, andliga boningar (retreat) och den stråle de arbetar under.

 Stråle Mästare  Retreat Gåva 
1 (Blå) El Morya Darjeeling, Indien Tron på Guds vilja och visdomens ord
2 (Gul) Lord Lanto Grand Tenton, Wyoming Vishetens och kunskapens ord
3 (Rosa) Paul the Venetian Södra Frankrike, New York Att skilja mellan andar
4 (Vit) Serapis Bey Luxor, Egypten Att utföra kraftgärningar
5 (Grön) Hilarion Kreta, Grekland Helbrägdagörelse
6 (Purpur) Nada Saudi Arabien Att tala tungomål och tyda tungomål
7 (Violet) Saint Germain Transylvanien, Rumänien,
Table Mountains, Wyoming
Att profetera och utföra kraftgärningar
8 (Persiko)  Maha Chohan Ceylon Fri vilja, tretungade flamman,
chakrainitiering, all makt i himlen och på jorden

MastersLäs mer om dessa mästare, som liksom du och jag vandrat på denna jord, i denna enastående  redogörelse för deras tidigare inkarnationer på jorden. Du får en unik kontakt med dessa heliga män och kvinnor som bemästrat tid och rum och lämnat fotspår i sanden för oss att följa. I boken redogörs också för deras unika gåvor som blir till stor hjälp för vår egen Seger över de hinder som vår karma kan utgöra. Eftersom dessa vise män och kvinnor gått igenom exakt samma process som vi nu gör kommer deras insikter och Kärlek till livet vara en oöverträffad guide till ditt mästerskap!