Arbeta med änglar

angels-around-earth”Ty han skall ge sina änglar befallning om dig, Om att de skall bevara dig på alla dina vägar.”
Psaltaren 91:11

Trots att vi lever i den materiella världen har vi en särskild förbindelselänk till Gud genom hans änglar. Alla har vi hört om olika änglaberättelser; om hur mirakulösa räddningar från katastrof på ett oförklarligt sätt förhindrats, hur böner blivit hörda och hur uppenbarelser av änglar varit lika tydliga som gripande. Vi har alla inom oss en del av Gud förankrad genom livsgnistan i vårt hjärta. Denna gudomliga gnista ger oss möjlighet att tillbe och rådfråga änglar och de svarar på varje positiv åkallan och bön. Så länge vi inte avser att skada eller negativt påverka livet är det deras glädjefyllda uppgift att ledsaga och beskydda oss. Förutom att be om personlig hjälp kan du också göra dem uppmärksamma på större uppgifter, som att befalla dem att förhindra brott eller rädda våra barn och ungdomar från våld och droger.

Änglar är Guds sändebud, skapade att bistå själar på jorden såsom vänner, vägledare och beskyddare. Änglar förkroppsligar det gudomliga sinnets frekvens står villigt till förfogande att göra Guds vibrationer tillgängligt för människan. De står bokstavligt talat och väntar på att få uppdrag av dig, men kan inte ingripa förrän du – som varande en Guds son eller dotter – ber om hjälp. Änglar är för Gud vad solstrålar är för solen och de finns till för att besvara våra böner.

Konsten att arbeta med änglar

archangel_michaelDet finns en del nycklar som är värdefullt att känna till för att effektivt bereda utrymme för änglar i ditt liv. Genom olika steg kan du förbättra din relation till dessa sändebud. Man måste alltså skapa ett personligt förhållande till änglar för att utöka deras möjlighet att träda in och vaka effektivt över våra liv. Inte alla miljöer är inbjudande och Bibeln talar om platser där inte ens änglar vågar beträda…

Tio steg som leder till bättre kontakt med änglar
  1. Gör rum för änglarna i dit liv: Närma dig änglarna och de skall närma sig dig
  2. Be högt: Genom kraften i din röst får du kraftfullare respons
  3. Använd dig av Guds namn: Guds namn JAG ÄR DEN JAG ÄR bemyndigar din åkallan
  4. Gör böner och dekret dagligen: Trampa upp en flitigt använd stig mellan dig och änglarna
  5. Be om hjälp: Änglarna respekterar din fria vilja och behöver ditt medgivande
  6. Upprepa dekret och böner: En ljusenergi byggs gradvis upp med upprepande
  7. Adressera dina böner: Änglar har olika uppgifter och arbetar inom olika områden
  8. Var specifik: Ju mer specifik förfrågan desto mer specifikt svar
  9. Visualisera resultatet: Att klart se resultatet förstärker bönens kraft
  10. Förvänta dig resultat: Tillit och tilltro är väsentligt även om svaret inte genast kommer

Läs mer i succéhäftet: ”Konsten att arbeta med änglar


Titta på videoklipp med föreläsningar om änglar!

av och med budbäraren Elizabeth Clare Prophet