Startsidan

Jag är närvaron The Summit Lighthouse erbjuder en andlig väg för sökaren i Vattumannens Tidsålder. Vi undervisar om uråldriga insikter om ditt Gudomliga Jag och hur du med hjälp av den Helige Andes redskap, den Violetta Elden, kan transmutera och omvandla din negativa ”karma”, den energi som använts felaktigt.

Genom den Uppstigne Mästaren Saint Germain lär vi oss kosmiska lagar och hur vi med hjälp av Alkemi skapar ovärderliga förutsättningar att möta allt  det nya i Vattumannens Tidsålder.